RADIVOJE ĐUROVIĆ

19.11.2015
Printer-friendly version


Kažu da umetnici dugo žive ali Radivoje Đurović je, kao i nekoliko njih iz njegove ili bliske generacije, kao što su Veselin Vesa Drašković ili Zoran Vuković, napustio ovaj svet u naponu svojih životnih i umetničkih snaga onda kada je još mogao da stvara i donosi novoga. Rođen u Beogradu 1950, a otišao 2008, ceo je život posvetio umetnosti živeći i radeći kao samostalni umetnik u Beogradu, Njujorku, Londonu. Nije mnogo i često samostalno izlagao. Od 1976, kada je prvu samostalnu izložbu (slike i crteži) otvorio u Galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta, do 2005, kada mu je bila poslednja samostalna (slike) u Galeriji ULUS, imao je još pet: 1979. u Galeriji Grafički kolektiv (crteži); 1981. u Nikšiću (slike i crteži); 1986. u Galeriji KNU (slike); 1993. u Galeriji Grafički kolektiv (kolaži); 1999. u Galeriji ULUS (slike) zajedno sa Zoranom Grebenarovićem i  Mladenom Mićunovićem). Češće je grupno izlagao a dobio je i nekoliko značajnih nagrada.

U predgovoru kataloga za izložbu, Bojana Burić je, između ostalog, zapisala:

Radivoje Đurović pripada generaciji umetnika koji su studirali na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu (od 1973. Fakultetu), u kreativnoj atmosferi koja je iznedrila brojne stvaraoce, a koji su učinili osamdesetih godina svoj grad istinskom umetničkom metropolom. Iako se činilo da na samoj Školi dominiraju dve izrazite poetike, kao što je poetski ili simbolički realizam i s druge strane apstrakcija, a što je simplifikovano delilo studente na racionaliste i intuitivce, stvaralački potencijal se nalazio u onima koji su svoju individualnost brižljivo negovali i očuvali. Među njima je svakako Radivoje Đurović, koji je svoje školovanje u prestižnoj klasi profesora Stojana Ćelića na najbolji mogući način iskoristio da se metodološki osposobi, da gradi i neguje sopstvenu osetljivost i da formira svoje vizuelno mišljenje. U njegovoj stvaralačkoj ličnosti bile su spojene inteligencija i intuitivnost, askeza i jezgrovitost iskaza sa stvaralačkim hedonizmom, koji bi iznenada buknuo i rasplamsao se u kolorističkom vatrometu.

Đurović nije samo slikao već je o svom sopstvenom delanju i razmišljao. U skoro otkrivenim beleškama nalazimo:„Moje slike su plod jednog pomnog i sistematskog gledanja stvari koje me okružuju. Tako, odabran motiv izdvajam iz celine kojoj on pripada i prenesen na platno on pruža iznenađenje, jer smo navikli da ga gledamo u određenom sklopu sa ostalim elementima ili zbivanjima koja ga prate i sa kojima predstavlja celinu po kojoj ga prepoznajemo i pamtimo... Predmeti izdvojeni iz celine dobijaju nove kvalitete, nove karakteristike. U tim relacijama se o ovim slikama može govoriti kao o pogledu na svet. Na svet koji nas okružuje i pored koga prolazimo svaki dan, a ne primećujemo ga.“

Izložba RADIVOJE ĐUROVIĆ, BICIKLOM U MODERAN GRAD u naznakama pokazuje šta je i kako je Radivoje Đurović sve radio: slikao je, crtao, pravio kolaže, pomagao na izradi značajnih mozaika a i dizajn, likovna oprema časopisa i knjiga, mu nije bio stran. Koristio je ulje, akrilik, kombinovanu tehniku, olovke u boji.

A sve je to počelo kada je biciklom krenuo u moderan grad.

SKRETANJE LEVO, oko 1980/81  KOLAŽ, 1987ZELENO DRVO, 1988/89
SEMAFOR, 1995STADION, 2005MINIJATURNI STADION, 2008